Ter Steege Bouw Vastgoed is onderdeel van de Ter Steege Groep – een familie van 25 zelfstandige bedrijven in vastgoed, bouw, handel en industrie – en is met haar bouw en vastgoedbedrijf actief in het bedenken, bouwen, financieren, beheren en onderhouden van gebouwen. Ter Steege Bouw Vastgoed is sterk vertegenwoordigd in de Nederlandse woningmarkt en werkt daarbij voor zowel particulieren, woningcorporaties, (commercieel) verhuurders als beleggers. Hierbij zoekt het altijd de optimale balans tussen de steeds veranderende wensen van de bewoners en de doelstellingen van de opdrachtgevers.

Nu de Nederlandse woningmarkt voor diverse grote uitdagingen staat – waaronder een toenemende economische volatiliteit, uitdagingen op het vlak van circulariteit, urbanisering, veranderende woonwensen, een groeiend tekort aan vaklieden en sterke veranderingen op het vlak van bouwtechnieken – wordt het maken van toekomstbestendige keuzes voor een bedrijf als Ter Steege steeds complexer. Op welke manier en met welke snelheid deze veranderingen verlopen is nu eenmaal moeilijk te voorspellen. Want hoe ziet de Nederlandse woningmarkt er bijvoorbeeld in 2023 uit?

“Ter Steege Bouw Vastgoed heeft als familiebedrijf een sterke basis waarin continuïteit en een lange termijn focus een centrale plaats inneemt. Maar in een woningmarkt die -herstellende van een sterke crisis – invloed ervaart van tal van ontwikkelingen is het steeds uitdagender geworden om tot goed geïnformeerde, toekomstvaste strategische keuzes te komen.”

Rieneke Leusink – Ter Steege, Ter Steege Groep

Deze mix van uitdagingen vormden voor de directie van Ter Steege Bouw Vastgoed de aanleiding voor de ontwikkeling van een set toekomstscenario’s, onder leiding van adviseurs van Jester Strategy. Doel hierbij is deze toekomstscenario’s in te zetten voor de (her)beoordeling van reeds ingezette keuzes, maar ook als toetssteen voor nog te maken strategische keuzes binnen de verschillende werkmaatschappijen van Ter Steege Bouw Vastgoed. Inzicht hebben in wat de toekomst kan brengen aan kansen en uitdagingen, helpt de directie van Ter Steege om relevante uitdagingen, kansen, maar ook risico’s te identificeren en hier vroegtijdig op in te spelen.

Toekomstscenario’s helpen bestaande patronen te doorbreken

Met de ontwikkeling van de vier toekomstscenario’s heeft Ter Steege een stevig extern toetsingskader ontwikkeld waaraan de reeds bestaande plannen binnen de verschillende onderdelen van het bedrijf kunnen worden getoetst. De scenario’s helpen de directies van de verschillende werkmaatschappijen om bestaande denkpatronen te doorbreken, door ook alternatieve toekomsten te doordenken waar de onderneming in terecht kan komen. Iets waar binnen de bouwwereld – na de crisis van de afgelopen jaren – erg veel behoefte aan is.

“Het gevaar bij een nieuwe opleving van de economie, is dat wij als bouw en vastgoedbedrijf te veel focus leggen op het hier en nu. Door de ontwikkeling van concrete toekomstscenario’s willen we onze directies ook dwingen om zich bij het maken van hun keuzes op meerdere toekomsten voor te bereiden.”

Bert Hallink – directieadviseur Ter Steege Groep

Woningmarktscenario’s als vast agendapunt op de jaarlijkse strategiedag

Door de waarschijnlijkheid van de vier woningmarktscenario’s de komende periode te blijven monitoren heeft Ter Steege Bouw Vastgoed daarnaast een beheersingsinstrument in handen die de directie ook meerjarig handvatten biedt bij het afwegen van actuele strategische kansen en risico’s. Doel is de toekomstscenario’s daarom ook een vaste plek te geven op de agenda van de jaarlijkse strategiedag van de groep.

“Bijkomende voordeel van het scenariotraject met Jester is dat we als directie een gemeenschappelijk referentiekader hebben gecreëerd van de (mogelijke) impact van actuele trends en ontwikkelingen die wij op onze organisatie af zien komen, waardoor we deze onzekerheid gericht kunnen gaan meewegen in besluitvorming.”

Rieneke Leusink – Ter Steege, Ter Steege Groep

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Bas Schulten.