Het RIVM voert, namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de regie over het bevolkingsonderzoek borstkanker en is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Vijf screeningsorganisaties trekken met bussen door het land zodat vrouwen zich dichtbij huis kunnen laten onderzoeken. Hoewel het bevolkingsonderzoek al dertig jaar op min of meer dezelfde wijze gebeurt, verandert er tegelijkertijd heel veel. Het RIVM heeft rekening te houden met maatschappelijke, maar ook technologische ontwikkelingen en trends op het gebied van medische diagnostiek en personeel. Daarom heeft het RIVM Jester Strategy gevraagd om te helpen met het nadenken over de toekomst.

We hebben samen met het RIVM en externe stakeholders het proces van scenarioplanning doorlopen. Om gestructureerd na te denken over de toekomst, worden alle trends en ontwikkelingen in samenhang beschouwd in vier toekomstscenario’s. Bij elke stap was een kerngroep vanuit het RIVM betrokken, en ook een grote groep stakeholders rondom het bevolkingsonderzoek. Ziekenhuizen, het KWF, maar ook het ministerie van VWS en natuurlijk de uitvoerders van het bevolkingsonderzoek dachten allemaal mee over de toekomst. Om dit met zo’n grote groep goed te kunnen doen, en omdat samenkomen vanwege coronamaatregelen niet mogelijk was, werkte Jester Strategy met haar online platform ‘Social Scenario Planning’. Op dit platform kunnen mensen met elkaar brainstormen, trends aandragen, op elkaars ideeën reageren en input leveren op de scenario’s. De scenario’s zijn met alle betrokken stakeholders besproken, waarbij is nagedacht over mogelijke acties om het bevolkingsonderzoek toekomstbestendiger te maken.

“Het team van Jester Strategy nam ons heel gestructureerd mee in een eigenlijk heel creatief proces. Ze hielden ons bij de les en maakte deze toch wel complexe methode toegankelijk voor iedereen die betrokken was.”

“Het online platform van Jester Strategy faciliteerde optimaal in het samenwerken met een grote groep stakeholders die we, ook zonder coronamaatregelen, logistiek gezien nooit op dezelfde dag samen in een ruimte hadden kunnen krijgen. De scenario’s zijn hierdoor rijker geworden.”

Jos van Sonderen, RIVM