TecqGroep is specialist in het bemiddelen van technisch personeel. De omgeving voor de organisatie verandert snel en als organisatie wil TecqGroephier continu op in kunnen spelen. Dit vraagt van directie en management om een duidelijke rol te pakken en visie te ontwikkelen op de strategische richting. TecqGroep heeft aan Jester Strategy gevraagd om hen te helpen bij het spreken van dezelfde taal als het gaat om visie, purpose en strategische richting voor de organisatie. 

Maatwerk

Jester Strategy ontwikkelde speciaal voor het top management binnen de Tecqgroep een Strategie ontwikkelprogramma. Het ontwikkelprogramma bestond uit een vijftal masterclasses van een dagdeel waarin we de groep meenemen in de wereld van strategie. Gedurende het traject challengen we de huidige strategie van de organisatie en gaat de groep aan de slag met een advies aan de directie en de Raad van Commisarissen.