Een nieuw meerjarenperspectief voor Gemiva-SVG Groep

Veel zorgorganisaties gingen als gevolg van corona in de wachtstand: eerst deze crisis overleven en dan zien we wel weer verder. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd een risico. Op dat je op een later moment wordt verrast door andere ontwikkelingen zoals de toenemende complexiteit van zorg of de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bij de Gemiva-SVG Groep, een organisatie voor gehandicaptenzorg in Zuid-Holland, dachten ze er anders over. Ze besloten ondanks alle coronamaatregelen na te gaan denken over het nieuwe meerjarenperspectief. Zij vroegen Jester Strategy dit proces te faciliteren.

Hetzelfde proces, maar net even anders

Normaal gesproken gaan we dan volop aan de slag met het inplannen van allerlei interviews en bijeenkomsten op locatie. Dit was nu even anders. Vanwege de lockdown vond het gehele traject digitaal plaats. Het was voor ons bij Jester Strategy uiteraard ook even schakelen, maar we zagen het vooral als een mooie uitdaging. De bijeenkomsten en interviews werden alsnog gepland, maar allemaal vanuit huis. Medewerkers, cliënten, ze werden allemaal via Zoomsessies betrokken. De stappen om tot het nieuwe meerjarenperspectief te komen boden ook digitaal houvast. Het bepalen van strategische uitdagingen, het uitvoeren van interne en externe analyses en vervolgens het genereren van opties en het maken van keuzes. Elke stap een digitale workshop met nieuwe werkvormen om tot resultaten te komen.

“Het was voor ons allen even wennen, maar uiteindelijk hebben de gekozen werkvormen ervoor gezorgd dat we ook digitaal de goede gesprekken hadden over de toekomst van onze organisatie.”

Gerard Gerding, voorzitter Raad van Bestuur

De organisatie denkt mee

Een voordeel van digitale bijeenkomsten is dat het voor veel mensen makkelijker is om aan te sluiten. Gemiva-SVG is actief in negen regio’s van de Zuid-Hollandse eilanden tot Alphen aan den Rijn. Om de perspectieven van medewerkers en cliënten een plek te geven in de ontwikkeling van het meerjarenperspectief waren er meerdere online sessies om hun ideeën op te halen. Zo brainstormde een klankbordgroep over strategische opties en dachten cliënten mee over wat Gemiva-SVG richting de toekomst anders zou kunnen doen. De regiodirecteuren deelden hun kennis over trends en ontwikkelingen in hun regio en wat dit voor de organisatie betekent. De inbreng van al deze mensen sterkte het projectteam in het maken van strategische keuzes. Daarnaast vergrootten de gesprekken het draagvlak voor het nieuwe meerjarenperspectief.

“Het was mooi dat we zoveel mensen hebben kunnen betrekken, het maakt het meerjarenperspectief rijker en het gesprek over hoe we het gaan uitvoeren gemakkelijker.”

Nathalie Ravensberg, projectleider Gemiva-SVG Groep

Bouwstenen voor de toekomst

Ondanks lockdowns en een avondklok kwamen we met Gemiva-SVG in drie maanden tot alle benodigde bouwstenen voor het nieuwe meerjarenperspectief. De organisatie gaat nu zelf aan de slag met de implementatie. Een aantal bouwstenen bouwen voort op bestaande activiteiten, zoals het bieden van een betekenisvol zorgaanbod en het verstevigen van kennis en expertise. Andere bouwstenen krijgen meer aandacht dan in het verleden zoals slim gebruik van technologie. De Gemiva-SVG Groep laat zien dat het ook in een hectische tijd zoals de coronacrisis mogelijk is om aandachtig en gestructureerd na te denken over de lange termijn en je voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.