Als maker en uitvinder van oplossingen op basis van hout loopt WEBO voorop in de branche. WEBO maakt kozijnen, HSB elementen, Steigerloos oplossingen en bouwt aan complexe en grote projecten. Duurzaamheid staat daarbij voorop. De ambities voor de komende tijd zijn in hoofdlijnen helder, het ontbreekt echter aan een scherpe formulering, een helder plan mét het juiste eigenaarschap om de komende jaren taakgericht aan de slag te gaan.

“We hadden behoefte aan een helder en scherp geformuleerd plan. Niet één met wollig taalgebruik, maar één met daadkracht. We kenden Agnes Wassenaar en hadden al in een eerder stadium goed met haar samengewerkt, omdat ze met goede vragen tot de kern weet door te dringen. We kozen voor de OGSM-aanpak met Jester omdat zij een echt product opleveren waar op 1 A4 ons hele jaarplan en ook de doelstellingen op lange termijn vermeld staan.  De sessies die we hadden, waren vol energie en door de goede voorbereiding en uitwerking door Bas en Agnes, waren ze ook heel waardevol. Inmiddels hebben we de eerste Doe-sessie uitgevoerd en we zagen dat aan de geformuleerde doelen hard gewerkt wordt. Dus geen plan om een plan, maar een plan om doelen te behalen.”

Margreet Haase

Middels een kort maar krachtig traject van 3 strategische sessies in een periode van 6 weken zijn we hands-on aan de slag gegaan. De grote lijnen van de strategie waren voor de directie al vrij helder. In de eerste sessie hebben we deze aangescherpt en gechallenged. De opvolgende sessies stonden in het teken van de doorvertaling naar een plan op een pagina, via de OGSM methodiek. Het resultaat na dit traject: een gedeeld beeld van WEBO’s doelstelling, de strategische pijlers die daarbij horen, concrete acties voor iedere pijler met timing en eigenaren. WEBO kan taakgericht aan de slag!