Uitdagingen in de hippische sector

Als brancheorganisatie voor hippisch ondernemers ondersteunt de FNRS zijn leden om te anticiperen op de toekomst. Ondernemen in de hippische sector wordt steeds uitdagender vanuit de druk op welzijn, de noodzaak voor duurzaamheid en de oplopende kosten. Op de lange termijn komen er nog meer trends en ontwikkelingen op de sector af die ondernemers kansen maar ook risico’s opleveren. De FNRS wil de leden voorbereiden op de toekomst en daarmee toewerken naar een sector die toekomstbestendig is.

Samen kijken naar de toekomst

Met de betrokkenheid van een brede groep hippisch ondernemers en stakeholders voerden we een trend- en scenariostudie uit. In een aantal stappen, verdeeld over vier maanden, gingen we zowel in live bijeenkomsten als online met elkaar aan de slag. We kwamen met de groep tot een viertal scenario’s. In elk van de scenario’s schetsten we een wereld waarin de hippisch ondernemer in de toekomst mogelijk terecht kan komen. Voor elk van de werelden formuleerden we een aantal praktische handvaten om als ondernemer mee aan de slag te gaan en daarmee op een toekomstbestendige manier te ondernemen. De scenario’s werden gevisualiseerd door een tekenaar en dienen als input voor de FNRS om met iedere ondernemer in gesprek te gaan over een toekomstbestendige onderneming.

Nadenken over toekomstige ontwikkelingen is geen gemakkelijke opgave. Door de kundige en plezierige samenwerking met Jester hebben we met een groep belanghebbenden vier scenario’s kunnen beschrijven. Met deze vier toekomstbeelden hebben zowel de brancheorganisatie als de aangesloten leden veel stof tot nadenken om toekomstbestendig te kunnen ondernemen