Situatie

De markt waarin Bredenoord zich beweegt is sterk in beweging. Er spelen veel externe ontwikkelingen en het is moeilijk te voorspellen hoe de toekomst er uit zal zien.

Ter voorbereiding op het opstellen van een flexibel meerjarenplan heeft Bredenoord een set toekomstscenario’s ontwikkeld, die inzicht geven in mogelijke gedaanten van de externe comgeving. Bij het opstellen van de toekomstscenario’s heeft Bredenoord gebruik gemaakt van tool Social Scenario Planning.

Aanpak

Jester heeft een interne projecleider van Bredenoord getraind om het online scenarioproject te faciliteren. De projectleider heeft een eigen online omgeving, waarin hij opdrachten formuleert voor de community en (deel)resultaten publiceert. De community bestond in dit geval uit de internationale top-20 van de onderneming. Door online samen te werken is er veel tijd en kosten bespaard.

In de tool zijn online de stappen van een scenarioproject doorlopen.

  • Het formuleren van strategische vragen en een scope voor het project.
  • Het selecteren van trends uit onze database
  • Het aandragen van trends op basis van eigen inzichten
  • Het beoordelen van trends op impact en onvoorspelbaarheid
  • Het beoordelen van een voorstel voor een scenarioraamwerk
  • Het aandragen van oorzaken en karakteristieken voor de 4 scenario’s
  • Het aandragen van uitdagingen en strategische opties voor de 4 scenario’s
  • Het beoordelen van de relevantie van de strategische opties in de 4 scenario’s

Hoewel de interne projectleider het project heeft begeleid, is Jester gevraagd op een aantal onderdelen ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning heeft zich geconcentreerd op de analyse van de trends en de uitwerking van de toekomstscenario’s.

Resultaat

Het resultaat van het online scenarioproject bestaat uit een viertal uitgewerkte scenario’s (narratives) en meer dan 50 strategische opties voor de onderneming. De scenario’s en opties zijn de basis van een meerjarenstrategie, waarin concrete keuzes zijn gemaakt. De scenario’s zijn bovendien de basis voor een online early warning systeem, waarmee de waarschijnlijkheid van de scenario’s en de relevantie van de opties wordt gemeten.