Van Veranderagenda naar Ondernemingsplan

Na een bestuurswissel bij woningcorporatie UWOON is er had gewerkt aan het verder professionaliseren van de organisatie. In deze periode zijn er veel nieuwe medewerkers gestart en is er inmiddels sprake van een nieuw élan. Dat was ook het moment om een nieuwe strategie uit te stippelen. UWOON heeft Jester Strategy gevraagd om, in een multi-stakeholder omgeving, te ondersteunen bij het zo helder mogelijk formuleren van de nieuwe strategie, waarbij een breed draagvlak onder medewerkers en stakeholders een must was.

Sprints met het bestuur en stilstaan met medewerkers

Om de plannen van het bestuur zo goed als mogelijk te verenigen met het draagvlak onder de medewerker en stakeholders is gekozen voor een hybride proces op basis van de Strategy Cube®. Met het bestuur zijn steeds korte doelmatige sessies georganiseerd om het plan van visie en inhoud te voorzien. Parallel daaraan zijn brede sessies georganiseerd met tot wel 30 medewerkers om draagvlak te creëren. Daarbij zijn interactieve werkvorm gebruikt om niet alleen te zenden, maar ook om input op te vragen. Daarnaast zijn uitgebreide interviews gehouden met stakeholders om de buitenwereld naar binnen te brengen. Het geheel heeft niet alleen geresulteerd in een lonkend perspectief voor vooral de huurders van UWOON, maar ook in een realistische en werkbare strategie voor de organisatie zelf.