Gaan we nog steeds de goede kant op?

Twee jaar geleden heeft Qlip haar strategienota vastgesteld. Om in de dynamiek van alledag vast te stellen of de toen gemaakte keuzes nog steeds de juiste richting zijn, heeft Jester een midterm review uitgevoerd. Hiermee wordt de koers verder verscherpt en kan Qlip haar leidende positie behouden en verder uitbouwen.

Evaluatie van de toekomstscenario’s

Qlip is de Nederlandse marktleider voor borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de zuivelindustrie en handel. In de gehele keten – van boerderij tot in de winkel – is zij werkzaam om de kwaliteit van zuivel en zuivelproducten te garanderen en te verbeteren. In 2015 stelde Qlip een set toekomstscenario’s op om trends en onzekerheden te doordenken. Aan de basis van de scenario’s lagen twee onzekerheden: hoe ontwikkelt het vertrouwen zich in voedselveiligheid en hoe snel ontwikkelt technologie op het vlak van decentrale (op de boerderij, in de fabriek) kwaliteitsmeting. Voor de Mid-term review werden de scenario’s geëvalueerd.

“Op basis van de scenario’s hadden we al het gevoel dat we de goede kant op gingen. De midterm review – en de analyses die eronder liggen – geeft zowel de bevestiging dat we de juiste keuzes gemaakt hebben als een aanscherping van de koers voor het komende jaar. We merken dat we steeds meer voorlopen op ontwikkelen!” – Jan Bobbink, directeur Qlip

Monitoren met Early Warning Systeem (EWS)

Jester heeft met haar Early Warning Systeem (EWS) de ontwikkeling van de scenario’s gemonitord. In het EWS zijn veranderindicatoren gekoppeld aan trends en toekomstscenario’s. Een expertpanel van directieleden, stakeholders, intern toezichthouders en medewerkers heeft de veranderindicatoren beoordeeld. Op basis daarvan bleek dat twee van de oorspronkelijke vier scenario’s in de loop der tijd meer waarschijnlijk zijn geworden. In de mid-term review worden de strategieën die juist in deze scenario’s passen versterkt.

Portfolio-analyse om effectiviteit te beoordelen

Naast het evalueren van de ingezette strategische richting met behulp van de scenario’s, heeft Qlip ook de effectiviteit van haar huidige business grondig beoordeeld. Hiertoe is een portfolio-analyse uitgevoerd. Alle productmarktcombinaties van Qlip zijn in kaart gebracht en beoordeeld op kracht en marktaantrekkelijkheid. Door deze analyse is een scherp beeld ontstaan bij een optimalisatiestrategie: groeien, verbeteren van het resultaat of heroverwegen.

De combinatie van alle analyses heeft geleid tot een evaluatie van de richting en effectiviteit van de strategie. Dit biedt de basis voor verdere aanscherping van de koers in de huidige planperiode en richting voor de komende planperiode.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Michiel de Vries.