Jaarbeurs bestaat 100 jaar. In deze periode heeft zij de invulling van haar missie “Zet handel in beweging” enorm zien veranderen. Beurzen, events en ontmoetingen vinden anders plaats dan voorheen. Digitalisering, technologische ontwikkelingen, nieuwe generaties, nieuwe verdienmodellen en nieuwe concurrenten vragen om een herijking van visie en strategie om Jaarbeurs stevig in het zadel te zetten voor de toekomst.

“Jaarbeurs moet weer voorop gaan fietsen, in de kopgroep van de live events wereld. Mensen zijn nieuwsgierig, willen ruiken, voelen, proeven, zien en met elkaar praten. Deze beleving moet synoniem staan voor Jaarbeurs.”

Albert Arp

Jester ondersteunde Jaarbeurs in het proces van strategische herijking en in de doorvertaling naar concrete handvatten voor implementatie. Dit herijkingsproces vond plaats in twee parallelle sporen:

  1. Jaarbeurs keek naar haar strategische positionering
  2. Jaarbeurs keek naar de optimalisatie van haar activiteitenportfolio, zowel binnen Nederland als voor haar internationale activiteiten.

In beide sporen doorliepen de projectteams vier fasen.

Vier fasen

Fase 1: Analyse

Jester begeleidde Jaarbeurs in een fact-based analyse. Met een scenario-analyse, businessmodelanalyse en portfolio-analyse zijn de kracht en kwetsbaarheid geanalyseerd van de positionering en het portfolio van product-marktcombinaties van Jaarbeurs.

Fase 2: Richting

Samen met de directie stelden we een visie en strategische richting vast. Hiermee geeft Jaarbeurs de komende jaren invulling aan haar missie. De strategische richting was bepalend voor de generatie en selectie van strategische opties.

Fase 3: Generatie en selectie

Samen met de directie en het management bepaalden we, binnen de overkoepelende richting, de strategie voor de belangrijkste onderdelen van Jaarbeurs: haar eigen events, de accommodatie van events voor derden en haar internationale organisatie.

Fase 4: Planning

De geselecteerde keuzes vertaalden we in doelstellingen, KPI’s en acties. Een gedetailleerd implementatieplan is de leidraad voor Jaarbeurs bij het uitvoeren van de nieuwe strategie.

Robuuste keuzes voor de toekomst

Het strategievormingstraject leidde inhoudelijk tot een aantal robuuste keuzes. De belangrijkste keuzes waar Jaarbeurs de komende jaren op inzet zijn:

  • Een sterke focus op het creëren van intense klantwaarde door middel van ‘live events’
  • Het revitaliseren van de venue: het Jaarbeurscomplex in Utrecht
  • Het inzetten op een groei van de accommodatie van events voor derden
  • Het aanbrengen van focus in het merkenportfolio met als doel om binnen geselecteerde markten marktleider te zijn
  • Het inzetten op sterke synergie tussen de activiteiten in Nederland en in Azië.

Flinke koerswijziging met groot draagvlak

De strategie betekent een flinke koerswijziging en wordt gedragen door het volledige management van Jaarbeurs. De strategie is door de aanpak van Jester een strategie geworden van en voor Jaarbeurs. Deze aanpak bleek uitermate geschikt om medewerkers en stakeholders optimaal te betrekken bij het proces. Teams werkten actief aan hun eigen resultaten en presenteerden hun eigen bevindingen aan directie en RvC. Via de online community bleven de teams onderling betrokken en konden zij snel resultaten en kennis delen.

“Het unieke van Jester is dat de strategie sterk, scherp en fact-based is, maar met een breed draagvlak binnen de organisatie. Ik heb niet veel bureaus gezien die zo sterk zijn in creëren van draagvlak, zonder concessies te doen aan de inhoud van de strategie. ”

Albert Arp

Het resultaat is een breed gedragen ‘eigen’ strategie van Jaarbeurs met een duidelijk stappenplan om tot implementatie te komen. De presentatie van de nieuwe strategie door Albert Arp, CEO van Jaarbeurs, is enthousiast ontvangen door zowel medewerkers, Raad van Commissarissen als de belangrijke stakeholders.

“Het team van Jester wilde echt impact hebben en dat is ze gelukt. De betrokkenheid, kwaliteit en innovativiteit van hun aanpak was hoog. De online community waarop iedereen kon meedenken was ook zeer waardevol. ”

Albert Arp

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Bas Schulten van Jester.