Qlip is marktleider op het vlak van het testing, inspectie en certificering in de zuivelsector. De ontwikkelingen in de sector volgen zich snel op, van stikstof tot plantaardige zuivel. Daarnaast heeft de de coronapandemie de bedrijfsvoering de afgelopen jaren behoorlijk verstoord. Qlip heeft al eerder, samen met Jester Strategy, scenario’s ontwikkeld om de op hande zijnde krimp van de zuivelsector verder uit te denken. Deze scenario’s creëren de urgentie om wegvallende omzetten te compenseren met nieuwe strategische initiatieven. Dit roept verscheidene uitdagingen op en vraagt om heldere prioriteiten. Qlip heeft Jester Strategy, al jarenlang een partner als het gaat om strategie, gevraagd om de herijking van de strategie in goede banen te leiden. 

Jester Strategy introduceert de 6 elementen van een goede strategie

Qlip heeft veel kennis en ervaring in huis. De rol van Jester Strategy richtte zich op het uitdagen van directie en management bij het maken van scherpe keuzes, die consistent zijn met elkaar. In de visie van Jester Strategy bestaat een goede strategie uit een combinatie van 6 elementen: (1) de aspiratie van het management, (2) een duidelijk beeld bij het te betreden speelveld, (3) een scherp beeld bij differentiatie, (4) keuzes in de instrumenten (vehicles) om de strategie uit te voeren, (5) een check op economische logica, en (6) een beeld bij de fasering van de strategie. In een zestal bijeenkomsten is samen met directie en management de strategie ontwikkeld, getoetst en consistent gemaakt. Het resultaat is een heldere ambitie voor de komende drie jaar, voorzien van een praktische en consistente routekaart. 

“Jester Strategy heeft veel gevoel voor ons bedrijf en onze markt. Bij het opstellen van onze nieuwe strategie hebben we een goede balans tussen vernieuwing en haalbaarheid weten te slaan. Ik ben erg onder de indruk van de resultaten.” 

Jan Bobbink, CEO