In het laatste kwartaal maken veel organisaties plannen voor het volgende jaar. Soms zijn dit plannen voor de hele onderneming, soms voor een specifiek onderdeel. Ook Veth Automotive, een carrosseriefabriek uit Duiven, wilde aan de slag met het maken van een plan. Veth Automotive, dat al sinds 1837 carrosserieën aanpast, verbouwt en inricht, wil de komende jaren meer aandacht hebben voor het aanvullen van het standaardaanbod carrosserievarianten van autofabrikanten. Het managementteam koos ervoor OGSM te gebruiken om hun ideeën te structureren en vroeg Jester hen hierbij te begeleiden.

Van strategie naar actie

De OGSM-methode komt uit Japan en wordt inmiddels door veel grote organisaties gebruikt. Honda, KPN, Coca-Cola, Procter & Gamble en Bol.com gebruiken OGSM bijvoorbeeld al lange tijd. De afkorting OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. De Objective is de ambitie van de organisatie voor een bepaalde planningsperiode. Het is de stip op de horizon waar de organisatie naar streeft. De kwalitatieve Objective wordt vervolgens vertaald in kwantitatieve doelen, de zogenaamde Goals. De Goals zijn de strategische doelstellingen van de organisaties, de ijkpunten waarmee wordt gemeten of het nagestreefde succes aan het eind van de planningsperiode daadwerkelijk is behaald. De Strategies vormen de concrete strategische keuzes waarop de organisatie inzet om haar Objective te realiseren. De Measures tenslotte zijn het geheel prestatie-indicatoren, acties en timing waaruit kan worden opgemaakt of de strategie op koers licht. Met zijn heldere structuur helpt OGSM strategie om te zetten in concrete acties.

“We weten wel wat we moeten doen, maar OGSM helpt ons onze ideeën in een duidelijk plan te zetten. Er zit geen ruis meer op de lijn als het gaat om hoe we voortgang meten, wie iets moet doen of hoe dat bijdraagt aan onze ambitie.”

Steven Heersma, eigenaar-directeur Veth Automotive

OGSM biedt structuur en samenhang

Met de indeling in Objectives, Goals, Strategie en Measures en het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderdelen biedt OGSM een duidelijke structuur. Veel organisaties hebben heel veel ideeën, maar vinden het lastig deze te laten landen in een concreet en consistent plan. Doordat de OGSM als het ware van achter naar voren oprolt, wordt de samenhang duidelijk en gewaarborgd. Het afronden van een aantal acties leidt tot een gerealiseerde strategie en als alle strategieën zijn voltooid dan zou de ambitie behaald moeten zijn. Prestatie-indicatoren meten voortgang op het niveau van de strategieën, doelstelling maken aantoonbaar dat de ambitie is gerealiseerd. Daarnaast weten mensen vaak wel welke acties ze moeten ondernemen, maar is niet altijd duidelijk hoe dit dan bijdraagt aan het grotere doel van de organisatie. Met OGSM is dit gemakkelijk te herleiden.

“De externe begeleiding van Jester Strategy was voor ons nuttig omdat we ons nu allemaal volop konden richten op het gesprek over de inhoud van ons plan. Met hulp van Jester hebben we binnen een dag een concreet en uitvoerbaar plan gemaakt dat ons gaat helpen succesvol te zijn in deze markt.”

Steven Heersma, eigenaar-directeur Veth Automotive

Veth Automotive kan aan de slag

Het opstellen van de OGSM bracht het managementteam van Veth Automotive verscheidende inzichten. Allereerst dat ze weliswaar wisten wat er moest gebeuren, maar dat een structuur als OGSM helpt dit concreet en aantoonbaar te maken. Het team besteedde flink wat tijd en aandacht aan het formuleren van de ambitie (Objective). Het duurt best even om een zin te formuleren die zowel uitlegde wat Veth Automotive wil bereiken als waarom. Toen de ambitie eenmaal stond werd deze ten zeerste onderschreven door alle teamleden, zij kregen hier zichtbaar energie van. Daarnaast werd duidelijk dat veel activiteiten al het komende jaar starten en bij een beperkt aantal mensen liggen. Hoewel dit niet als belemmering werd gezien door het team, is wel gekeken hoe de werkzaamheden zo kunnen worden ingericht dat dit realistisch blijft voor iedereen. Al met al een geslaagde inzet van OGSM door Veth Automotive.

Neem voor meer informatie over dit project contact met ons op.