Olympia biedt dagelijks werk aan gemiddeld 14.000 praktisch opgeleide mensen in uitvoerende beroepen. De betekenis van werk staat hierbij centraal. Olympia bemiddelt mensen niet eenmalig, maar investeert meerjarig in hun ontwikkeling en loopbaan. Daar zetten 850 medewerkers verspreid over 130 vestigingen zich voor in. Onlangs herijkte Olympia haar strategie. Met een goed plan in de hand, was Olympia op zoek naar structuur om dit plan ook uit te gaan voeren. Zij vroeg Jester Strategy mee te denken in het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een strategische routine, zowel voor de lijn- als de projectorganisatie.

Inzicht en overzicht met OGSM

Olympia had al eerder met OGSM gewerkt en dit werd dan ook de basis van de strategische routine. De bedrijfsstrategie werd omgezet in een meerjarige OGSM. Op basis hiervan ontwikkelden verschillende teams en afdelingen hun eigen jaarplan in OGSM. Daarnaast werd de OGSM ingezet om een aantal afdelingsoverstijgende projecten te plannen. Om de voortgang van al deze plannen te monitoren, werkt Olympia met een duidelijk proces van maand- en kwartaalsessies en een jaaroverleg om de plannen voor het volgende jaar vorm te geven. Tijdens de sessies bespreekt een team de voortgang op de strategieën en acties uit de OGSM. Het online platform met alle OGSM’s biedt inzicht en overzicht. Inzicht in de voortgang, maar ook in hoe elke OGSM bijdraagt aan de strategische pijlers van de organisatie. Het platform helpt ook met het creëren van overzicht in de vele afhankelijkheden die er in een grote organisatie tussen de verschillende teams, en dus OGSM-plannen, bestaan.

“Jester Strategy bracht met OGSM en een duidelijke strategische routine rust in onze organisatie. Onze prioriteiten zijn duidelijk voor iedereen en wij kunnen door toepassing van de OGSM-methodiek veel scherper focussen op onze doelstellingen.”