Jester ondersteunt de Australische energieveiligheidswaakhond Enery Safe Victoria met scenarioplanning en een monitoringssysteem voor het maken van een dynamische strategische roadmap.

Verkennen van de toekomst van het energielandschap

Energie, en dan met name elektriciteit, is een belangrijk thema in Australië. Zelfs in een grote staat als Victoria, met de stad Melbourne, komen blackouts voor. Hoe de toekomst van het energielandschap eruitziet is bijzonder lastig te voorspellen. Technologie, (geo)politiek, het speelt allemaal een rol. Energy Safe Victoria (ESV) is de overheidsinstantie die toeziet op de veiligheid van de gas- en elektriciteitsnetwerken in de staat. Om de toekomst van het Victoriaanse energielandschap te verkennen heeft ESV besloten scenarioplanning in te zetten.

In samenwerking met onze Australische partner SJS Strategy heeft Jester Strategy ESV geholpen met het opstellen van die toekomstscenario’s. In het traject is met diverse Australische en internationale energie-experts gesproken en ging een interne projectgroep met elkaar aan de slag. Hier zijn vier uiteenlopende schetsen van de toekomst uit gekomen. Vier toekomsten met elk hun eigen karakter en eigen uitdagingen. De projectgroep heeft vervolgens nagedacht over de antwoorden die ESV kan formuleren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Jester heeft hen geholpen met behulp van de OGSM-methode om die antwoorden om te vormen tot een strategische roadmap. Zo werden de strategische initiatieven vertaald naar concrete acties.

De strategische roadmap wordt actueel gehouden met een online Early Warning Systeem van Jester Tools. Op deze manier kan ESV bijhouden welke scenario’s dichterbij komen en bepalen welke aanpassingen nodig zijn in de uitrol van haar strategische roadmap.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Jeroen Toet.