Een nieuwe rechtsvorm, een nieuw bestuur

Norminstituut Bomen is sinds 2022 een onafhankelijke stichting met als doel het verbeteren van kwaliteitszorg rond bomen in de openbare ruimte. Daarvoor werkte het Norminstituut als 9 jaar als bedrijf aan datzelfde doel. Een dergelijke overgang van rechtsvorm is een stap die je niet vaak ziet omdat directeur-eigenaren hiermee vrijheid inleveren en persoonlijk voordeel naar de achtergrond verdwijnt ten faveure van de ideële doelen van de organisatie. Voor het Norminstituut biedt de nieuwe rechtsvorm meer mogelijkheden om, in samenwerking met andere partijen, te werken aan die kwaliteitszorg rond bomen. Jester Strategy is al eerder betrokken geweest bij het ontwikkelen van de langetermijnstrategie voor het Norminstituut. Met de overgang naar de nieuwe rechtsvorm is een bestuur aangetreden, dat samen met de directeur de koers bepaalt en de resultaten waarborgt. Dit was voor iedereen een nieuwe ervaring en dus vroeg het Norminstituut Bomen Jester Strategy haar ervaring met strategievorming en –toetsing te delen.

“In de sessies met Gabriella en Linda hebben we gezamenlijk duidelijke keuzes gemaakt voor de lange termijn. Zo kunnen we onze missie de komende jaren goed invullen”

Directeur Norminstuut Bomen

In twee reeksen workshops kwamen twee onderwerpen aan de orde. Allereerst is met het bestuur, de directeur en het team de langetermijnstrategie aangescherpt. De uitgebreide kennis en ervaring in het werkveld van de bestuursleden was een mooie aanvulling op de analyses van de externe omgeving van het team. Daarnaast konden zij het team uitdagen op de gekozen richting en ontstonden met de nieuwe rechtsvorm ook een aantal nieuwe kansen. Het Norminstituut heeft haar richting voor de komende jaren helder en bestuur en team gaan hier samen mee aan de slag. In een tweede reeks workshops was aandacht voor de rol van het bestuur in het ontwikkelen, toetsen en monitoren van strategie en de uitvoering daarvan. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren het evalueren van strategie, maar ook het evalueren van de prestaties van de organisaties en van het bestuur zelf.

“Jester Strategy heeft ons een aantal mooie handvatten aangereikt om onze bestuursrol goed te vervullen en in goede samenwerking met de directeur en het team verder te kunnen groeien.”

Bestuurslid Norminstituut Bomen