Albeda in Rotterdam is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Albeda heeft 120 opleidingen en een breed aanbod van kortlopende cursussen, wat het tot één van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam maakt. Binnen Albeda biedt het cluster Hospitality opleidingen aan voor het Travel & Leisure college, het Horecacollege, het Facilitair & Veiligheidscollege en het RTHA college. Zowel de gastvrijheidssector als het onderwijs zijn voortdurend in beweging. Om tot een ambitie te komen voor de komende tien jaar, heeft het managementteam van het cluster Hospitality ervoor gekozen scenariodenken in te zetten.

Relevant blijven in een veranderende wereld

Hoe wij uit eten gaan, reizen en andere vormen van vrijetijdsbesteding invullen, verandert snel. We gaan op virtual reality vakantie, kiezen onze favoriete muziek op een interactieve hotelmuur en werken als beveiliger meer en meer met slimme technologie. Dit is van invloed op de kennis en vaardigheden die worden verwacht van studenten van het cluster Hospitality. Met een sterk veranderende arbeidsmarkt, zal ook het onderwijs de nodige veranderingen ondergaan. In twee werksessies heeft het managementteam van het cluster Hospitality nagedacht over hoe de toekomst eruitziet en op basis hiervan zijn ambities voor de komende tien jaar bepaald. Daarnaast levert de sessie de bouwstenen voor het beleidsplan voor de komende vier jaar, waarin concreet wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig cluster.

Tijdens de werksessies heeft Jester ons structuur geboden, waardoor we in compacte tijd tot mooie resultaten zijn gekomen.

Bertho Rombout, Directeur cluster Hospitality Albeda

Hospitality in de toekomst

Het managementteam van Hospitality heeft in een werksessie van een dag het scenarioplanningsproces doorlopen. De centrale vraag was voor welke perspectieven en doelgroepen het cluster Hospitality opleidt en hoe het cluster toekomstbestendig onderwijs verzorgt. Uit de trendanalyse kwamen twee kernonzekerheden naar voren: de aard van (sociaal-maatschappelijke) verbanden en de balans tussen de mens en technologie. Zouden verbanden in de toekomst meer fluïde en ad hoc worden of juist vaster, diepgaand en voor de lange termijn? Wordt technologie dominant ten opzichte van de mens of pakken we de regie en kunnen we technologie dienstbaar laten zijn aan de mens? Op basis hiervan zijn vier scenario’s uitgewerkt die een beeld schetsen van hoe de gastvrijheidssector en het onderwijs op het mbo hiervoor in de toekomst eruit kan zien. Het managementteam is vervolgens met elkaar het gesprek aangegaan over de waarschijnlijkheid en uitdagendheid van deze verschillende toekomsten.

Het was ontzettend relevant, maar ook leuk om vorm te geven aan de scenario’s. We werden echt uitgedaagd buiten de ons bekende wereld te treden en extreme toekomstbeelden te schetsen waar ons cluster in terecht kan komen.

Amanda van Woerden, Adjunct-directeur cluster Hospitality Albeda

Het cluster in 2030

Het team heeft met elkaar besloten dat het zich wil voorbereiden op een toekomst waarin onderwijs persoonlijker wordt en tegelijkertijd digitaler. Een toekomst waarin het cluster nóg nauwer zal samenwerken met het bedrijfsleven en waarin de studentenpopulatie in de school diverser zal zijn. Een toekomst waarin onderwijs zich nog meer zal richten op persoonlijke ontwikkeling en het opdoen van vaardigheden met behulp van technologie dan op het overdragen van kennis. Op basis van deze keuzes heeft het team een beeld geschetst van hoe het cluster er in 2030 uit zou moeten zien. Sommige onderdelen blijven hetzelfde, terwijl andere sterk veranderen. Vanuit het ideaalbeeld heeft het team vervolgens nagedacht over de acties die nodig zijn om hier te komen. Deze acties vormen de bouwstenen voor het beleidsplan voor de komende jaren.

Scenarioplanning helpt de denkkaders op te rekken

Het scenariodenken heeft het managementteam van het cluster Hospitality geholpen even uit de waan van de dag te stappen. Door na te denken over brede trends en ontwikkelingen werd de creativiteit aangewakkerd. Het nadenken over verschillende toekomstbeelden leidde tot nieuwe ideeën die anders niet zo snel zouden zijn ontstaan. Het is tegelijkertijd een uitdaging deze vergezichten te relateren aan de praktijk van vandaag. Door een toekomstbeeld op te stellen, was het team in staat van hieruit terug te redeneren. Op deze manier ontstond als snel een goed begrip van de acties die moeten worden ondernomen.

Heb je interesse in een scenariosprint zoals het cluster Hospitality heeft gedaan, neem dan contact op met Linda Kaput.