Anticiperen op veranderingen

IBN zocht naar nieuwe manieren om binnen een turbulente omgeving wendbaar te zijn met een passende strategie. De wens was om, in samenwerking, een strategie te ontwikkelen waarbij nadrukkelijk werd voortgebouwd op de huidige kracht maar ook vernieuwde keuzes worden gemaakt.

IBN zet zich dagelijks in voor iedereen die extra ondersteuning naar- en in loonvormend werk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Dit doen zij in samenwerking met hun gemeenten en partners. In de turbulente omgeving weet IBN zich de afgelopen jaren heel goed staande te houden, echter vernieuwende keuzes zijn noodzakelijk. Met het vizier op 2030 is IBN op zoek naar een een lange termijn strategie waarmee IBN kan anticiperen op veranderingen.

“Jester heeft onze vraag naar een nieuwe uitdagende strategie die zowel recht doet aan wat we nu zijn maar ook aan wat we zouden willen zijn, uitstekend begrepen. Met project Leonardo hebben zij invulling gegeven aan een strak geleid proces waarbinnen er alle ruimte was om breed te denken maar altijd met het eindresultaat in het achterhoofd. Betrokken consultants, niet alleen in woord maar ook in daad en met verstand van zaken. En daarbovenop gewoon leuke mensen om mee te werken die hun vak verstaan. Het eindresultaat is een mooie aansprekende nieuwe strategie met daarbij een aanpak die ons gaat helpen bij de executie ervan. Veel dank Jester!”

In samenwerking bouwen aan een mensgerichte en wendbare strategie

Om tot een passende strategie te komen die de kracht van de organisatie combineert met een set aan vernieuwende keuzes is een goede onderlinge samenwerking tussen de directie van IBN en Jester Strategy noodzakelijk. De Strategy Cube vormde de inspiratie voor de gehanteerde aanpak. Gedurende het traject werkten we hecht samen om het proces van de Strategy Cube te doorlopen maar ook de Raad van Commissarissen, het management team, de aandeelhouders en de partners van IBN te betrekken. Met name bij de formulering van de strategische uitdagingen en het genereren van zoveel mogelijk creatieve opties hebben we de samenwerking met deze stakeholders gezocht. Samen met de directie hebben we keuzes gemaakt en zijn we gekomen tot een passende strategie met een doorvertaling naar de uitvoering.

Meer lezen over dit traject? Lees hier het online interview met Agnes!