Control.

your strategy

Jouw organisatie heeft een duidelijke strategie, maar haal je er wel echt alles uit? Ben je effectief genoeg? Ben je goed voorbereid op veranderingen? Is jouw strategie voldoende veerkrachtig? Heb je plannen op de plank liggen als concurrentiepatronen veranderen of klantwensen wijzigen?

Als je alle vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden ben je in control. Op strategisch vlak in control zijn, is nooit een gegeven. Het is een voortdurend leerproces van planvorming, uitvoering, reflectie op resultaten en bijsturing. In een metafoor kun je het vergelijken met zeilen. Je hebt een bestemming voor ogen en een plan gemaakt. Eenmaal op pad houd je rekening met allerlei omstandigheden, je trimt je zeilen om de wind te benutten, zet een rif als het te hard waait of verlegt je koers als de windrichting wijzigt. Je doel is om op tijd in de volgende haven aan te komen. Eigenlijk net als bij strategie.

Ervaringen.

Hiernaast vind je een selectie van onze Control-projecten. Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Lees snel verder.

De rol van een bestuur bij strategievorming en -toetsing

De rol van een bestuur bij strategievorming en -toetsing

Lees meer
Voortduren bijsturen in een dynamische omgeving

Voortduren bijsturen in een dynamische omgeving

Lees meer

Doe jij de juiste dingen?

In control zijn betekent dat je met grote regelmaat stilstaat bij je strategie en een antwoord geeft op twee vragen. Doen we nog steeds de goede dingen en doen we de dingen nog steeds goed? Om deze vragen te beantwoorden kun je twee leercycli inrichten, een externe cyclus en een interne cyclus. Wij hebben deze cycli gecombineerd in een lemniscaat.

Lemniscaat transparant

1. Extern

In de externe cyclus (boven) wordt kritisch gekeken naar de inhoud van de strategie. Zijn onze keuzes nog steeds valide in een wereld die verandert? Om tot een oordeel te komen, worden de keuzes in deze cyclus geconfronteerd met externe trends en toekomstscenario’s. Een omgevingsmonitor is hierbij een belangrijk instrument om te bepalen of trends of scenario’s zijn gewijzigd in relevantie en wat de impact is op strategische keuzes.

2. Intern

De interne cyclus (onder) heeft te maken met de uitvoering van strategie. Door te werken met heldere doelen en verwachtingen wordt voortdurend geleerd van de uitvoering. Leiden de beoogde strategische keuzes tot succes of juist niet? Een instrument als OGSM is een behulpzaam model om te bepalen of strategische keuzes en acties voldoende bijdragen aan de doelen van de organisatie.

strategic control

Strategic Control.

Strategic control draait om het bewaken van de toekomstbestendigheid en de effectiviteit van jouw strategie. Het hoeft niet veel tijd te kosten, maar moet voortdurend op de agenda staan. Graag ondersteunen wij je bij het controleren van jouw strategie! We kunnen je helpen bij het ontwikkelen van instrumenten en processen, maar ook bij het met regelmaat begeleiden van een reflectiebijeenkomst. Kijk ook eens naar ons SaaS-dienstverlening om te zien hoe we je met vaste regelmaat kunnen begeleiden.

“In deze bijzonder onzekere tijden met een toekomst die zich niet laat voorspellen, helpt Strategic Control bestuurders om een robuuste strategie te ontwikkelen die juist onzekerheid onderkend.”

– Jeroen van der Veer

Bas
Bas Schulten

Jester Strategy

Michiel
Michiel de Vries

Jester Strategy

Sander van Amelsvoort

Jester Strategy Australia