Challenge.

your strategy

Are you sure you have a strategy? Jester Strategy zou Jester Strategy niet zijn als we jouw organisatie niet kunnen uitdagen op je huidige strategie.

Meestal komt strategie niet goed van de grond en dat kan drie oorzaken hebben: 1) de strategie is niet volledig, 2) de strategie anticipeert niet op (voorspelde) verrassingen uit de omgeving, of 3) de strategie is niet (goed) doorvertaald naar de organisatie.

Jester Strategy heeft een programma ontwikkeld dat jouw strategie uitdaagt en ervoor zorgt dat je met enkele intensieve sessies beschikt over de juiste strategie. Volledig consistent en aligned. Dit programma toetst jouw strategie op de bovengenoemde drie punten.

Ervaringen.

Hiernaast vind je een selectie van onze Challenge-projecten. Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Lees snel verder.

Goed gepositioneerd voor groei

Goed gepositioneerd voor groei

Lees meer
Strategie verdieping bij Strukton

Strategie verdieping bij Strukton

Lees meer
Een plan met daadkracht

Een plan met daadkracht

Lees meer
Portfolioanalyse Sportbedrijf Arnhem

Portfolioanalyse Sportbedrijf Arnhem

Lees meer
Herijking meerjarenprogramma bij Qlip

Herijking meerjarenprogramma bij Qlip

Lees meer
Strategy Challenge voor Sunweb Group

Strategy Challenge voor Sunweb Group

Lees meer
Van Start-up naar Scale-up

Van Start-up naar Scale-up

Lees meer
Voergroep Zuid herijkt strategie met behulp van de Strategy CUBE

Voergroep Zuid herijkt strategie met behulp van de Strategy CUBE

Lees meer

1. Challenge je strategie op volledigheid

Ten eerste dagen we de strategie uit op volledigheid. Veel strategieën zijn onvolledig, omdat men vaak niet op de hoogte is van wat een goede strategie is en welke onderdelen daarin thuishoren. Jester Strategy is van mening dat een goede strategie tenminste bestaat uit een heldere omschrijving van: 1) aspiraties van het management, 2) het speelveld waarop men actief is, 3) de waardepropositie en het onderscheidend vermogen t.o.v. concurrenten, 4) een heldere koers en richting met de belangrijkste fases om daar te komen, 5) de daarvoor benodigde kerncompetenties en tot slot 6) een economische logica die aangeeft hoe een optimaal rendement wordt behaald met de strategie. Tijdens het ‘challenge programma’ beoordelen we hoe sterk elk onderdeel van jouw strategie is en passen we waar nodig aan.

2. Anticipeer op de omgeving

Strategie is niet statisch. Strategie is geen foto. Geen momentopname, maar een continu proces van anticiperen. Strategie is een film als het ware. We dagen jou uit in hoe jouw organisatie anticipeert op dat wat kan optreden in de buitenwereld. Denk aan: veranderende klantwensen, het optreden van extreme schaarste, een pandemie of een briljante zet van je concurrent. Ondenkbaar? Zeker niet! Jester Strategy zorgt ervoor dat we jouw organisatie leren om in scenario’s te denken en om een ‘early warning systeem’ op te zetten, waardoor je precies weet wat te doen als bepaalde fenomenen zich voordoen. Dát is pas strategie.

3. Doorvertaling naar de organisatie

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, beoordelen we de doorvertaling. Want strategie moet je vooral doen. Is elke directie- en/of MT-lid op de hoogte van de strategie? Of is de strategie eigenlijk geheim (omdat deze niet goed genoeg is)? Weten medewerkers wat hen te doen staat en wanneer ze succesvol zijn? Is dat ook verbonden aan de strategische doelstellingen van het bedrijf? Kortom, werkt iedereen in dienst van jouw strategie? Strategie heeft als kenmerk dat ze betrekking heeft op de gehele organisatie. Dit houdt in dat vanuit de hoogst definieerbare doelen afdelingsdoelstellingen en werkzaamheden gedefinieerd worden. En dat is geen gemakkelijk proces. Jester Strategy werkt met OGSM. Deze methodiek leent zich uitstekend om doelstellingen en acties aan elkaar te relateren en van eigenaren te voorzien. Tijdens de ‘strategy challenge’ richten we deze structuur op het hoogste niveau in.

Challenge placeholder

Are you sure you have a strategy?

Ons programma van een week zorgt voor een concrete verbetering van jouw strategie met een hanteerbare snelheid voor alle betrokkenen. Het programma ziet er als volgt uit:

Ons programma

Wil je meer weten over ons programma of het aanscherpen van jouw strategie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dag 1

Diagnose

We diagnostiseren met de directie de strategie op het gebied van het speelveld, de waardepropositie, aspiratie, kerncompetenties, groeiwijze en economische logica. Daarnaast brengen we de verbeterpunten in kaart.

Dag 2

Challenge van binnenuit

We challengen het gekozen speelveld, de waardepropositie en aspiratie vanuit een inside-out perspectief. Met behulp van geschikte analyse-instrumenten bepalen we of de organisatie voldoende voortbouwt op krachten en kwetsbaarheden voldoende aanpakt.

Dag 3

Challenge van buitenaf

We challengen het gekozen speelveld, de waardepropositie en aspiratie vanuit een outside-in perspectief. Met behulp van geschikte analyse-instrumenten bepalen we of de organisatie voldoende inspeelt op kansen en bedreigingen afdoende afwendt.

Dag 4

Challenge op uitvoerbaarheid

We bepalen de (economische) logica onder de strategie en analyseren of alle keuzes bijdragen aan de doelen van de organisatie. We beoordelen eveneens of de organisatie de juiste kernvaardigheden te beschikking heeft om succesvol te kunnen zijn

Dag 5

Alignment

We verbeteren de alignment. We zorgen dat de hoofdlijnen van de strategie helder zijn en dat duidelijk is hoe deze het best naar de organisatie kunnen worden doorvertaald..

Bas
Bas Schulten

Jester Strategy

Michiel
Michiel de Vries

Jester Strategy

Sander van Amelsvoort

Jester Strategy Australia