Regio Deals als kans

De inzet van kabinet Rutte III op de Regio Deals zorgde de afgelopen jaren voor een toenemende aandacht voor de opgaven op regionaal niveau. Met de kans om met een eigen ‘Deal’ aan de slag te kunnen gaan, zetten provincies en gemeenten stevig in op het bij elkaar brengen van stakeholders in de regio. Inmiddels zijn de Regio Deals verhuist van het Ministerie van LNV naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op vrijdag 1 juli publiceerde minister Hanke Bruins-Slot haar brief aan de Tweede Kamer, over de invulling van de Regio Deals in deze kabinetsperiode. Staat u als regio al in de startblokken om een aanvraag in te dienen?

Deze kabinetsperiode is er 900 miljoen euro gereserveerd voor de Regio Deals. De Regio Deals bieden de kans om met de partners in de regio samen te werken aan een gezamenlijke agenda. Het versterken van de brede welvaart staat hierbij centraal. Van de regio’s wordt een plan verwacht, waarmee de kwaliteit van wonen, werken en leven in de regio omhooggaat.

Op zoek naar versterking?

Jester Strategy is al jaren actief op het gebied van het versterken van steden en regio’s. Onze partner Michiel de Vries schreef ‘City Strategy’, een boek over het ontwikkelen van een robuuste toekomststrategie voor stad en regio. Wij hebben onder meer gewerkt voor de Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Amsterdam, Regio Groningen-Assen, Regio Zwolle, Metropoolregio Eindhoven en Greenport Regio.

We bieden onder meer versterking bij het:

  • (met stakeholders) inventariseren van de kracht van de regio en neerzetten van de kaders voor een strategie. Hierin kan het door ons ontwikkelde waardensysteem van toegevoegde waarde zijn.
  • bij en samen met de betrokken partijen ophalen en doorvertalen van wensen en ideeën naar een concrete Regio Deal-aanvraag
  • inzetten van onder meer een scenario-analyse om met elkaar te bouwen aan een gezamenlijke strategie richting de toekomst.

Onze ervaring is dat de Regio Deal veel kansen biedt voor regio’s. Tegelijkertijd is het ook uitdagend om het in te vullen binnen de bestaande capaciteit. Onze kracht is dat we vanuit onze ervaring een goede verbinding leggen tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, etc. Bent u op zoek naar een partij die hierin samen met u als regio optrekt? Neem contact met ons op!