Krijg grip op externe ontwikkelingen

Organisaties opereren in een turbulente en dynamische omgeving. Externe ontwikkelingen hebben grote invloed op markten en organisaties. Het identificeren van trends en onzekerheden blijkt niet altijd even makkelijk; niet alle ontwikkelingen zijn namelijk even zichtbaar.

Analyseer de impact van trends en onzekerheden

Een trendanalyse brengt systematisch in kaart wat de impact van belangrijke trends en onzekerheden is op uw organisatie. De analyse creëert overzicht en inzicht in zekerheden en onzekerheden voor de toekomst. Deze kennis verbetert de kwaliteit van uw strategische besluiten. Daarnaast biedt een trendanalyse handvatten voor risicomanagement en innovatiemanagement.

“The best way to predict the future is to create it.”

Peter Drucker

Trendanalyse in 5 stappen

Stap 1: Scope bepalen

Stel zoekvragen en denk na hoever je vooruit wil kijken. Dit begrenst het zoekgebied voor relevante trends en onzekerheden.

Stap 2: Stel relevante ontwikkelingen vast

Inventariseer relevante ontwikkelingen in de macro-omgeving en de directe omgeving (de branche of het stakeholderveld) van de organisatie.

Stap 3: Bepaal trends en onzekerheden

Maak een onderscheid tussen trends en onzekerheden door per ontwikkeling de onvoorspelbaarheid te bepalen.

Stap 4: Identificeer kansen en risico’s

Bepaal per trend kansen en risico’s en speel hier op in. Vertaal onzekerheden door naar toekomstscenario’s om een beeld te krijgen bij hun mogelijk impact.

Stap 5: Trends monitoren

Houdt het verloop van trends en onzekerheden in de gaten met een omgevingsmonitor. Zo kun je snel inspelen op verandering en kansen grijpen.

Krijg grip op onzekere ontwikkelingen met scenario’s

Een trend is een herkenbaar patroon in de omgeving. De trend wijst in een bepaalde richting. Het zijn hooguit de impact en urgentie die onduidelijk zijn. Maar wat als ook de richting onzeker is? Als het links- of rechtsom kan gaan? Krijg grip op deze onzekerheid door het ontwikkelen van verschillende scenario’s.

Meer lezen…