Strategie in de praktijk brengen

DeRegt Marine Cables is maakbedrijf gespecialiseerd in dynamische onderwaterkabels. Denk aan kabels naar onderwaterrobots of kabels in een systeem voor het opwekken van golfenergie. Met veel klanten in de offshore industrie is DeRegt de afgelopen jaren regelmatig beïnvloed door de volatiliteit van de olieprijs. Samen met Jester Strategy ontwikkelde DeRegt haar huidige strategie, waarin zij de keuze maakt om een nieuwe markt te betreden en zo de afhankelijkheid van de olie- en gasmarkt af te bouwen. Om grip te houden op de uitvoering van de strategie maakt DeRegt gebruik van de OGSM-methodiek. Om de strategie te concretiseren voor de verschillende afdelingen, maar vooral ook om te leren van de uitvoering en bij te sturen wanneer nodig. 

Voortdurend bijsturen in een dynamische omgeving

DeRegt heeft Jester Strategy gevraagd het managementteam te ondersteunen bij strategic control. Met een cyclus van kwartaalbijeenkomsten en eens per jaar een uitgebreide evaluatie wordt strategie meer een film dan een foto. Elke afdeling heeft haar jaarplan in een OGSM, waarin de status en voortgang van de verschillende acties wordt gemonitord. Dit levert relevante informatie op om elk kwartaal met het MT te bespreken waar de knelpunten in de uitvoering zitten en hoe deze op te lossen. Eens per jaar komt het MT bijeen voor een uitgebreide evaluatie van (de voortgang van) de strategie en het bepalen van de prioriteiten voor het volgende jaar. Dan staat het MT uitgebreid stil bij trends en ontwikkelingen in de externe omgeving en veranderingen in krachten en kwetsbaarheden in het businessmodel. Jester Strategy faciliteert DeRegt in het invulling geven aan deze bijeenkomsten. Zo houdt de organisatie grip op de uitvoering en kan zij tijdig bijsturen.

“We zijn blij met onze strategie, maar de sleutel ligt in het consistent aandacht houden voor de uitvoering. Bas en Linda houden ons hier scherp op.”

“Er gebeurt van alles in onze omgeving, koers houden is daarbij een uitdaging. Door op vaste momenten bewust op onze strategie te reflecteren kunnen we weloverwogen keuzes maken om iets wel of niet te doen.”

Daniel Ruiter