Situatie

BOVAG en RAI Vereniging zijn toonaangevende brancheverenigingen in de Nederlandse mobiliteitssector. Onderdeel van hun beleid is het voorzien van aangesloten leden van strategische informatie. Om deze reden voeren de verenigingen regelmatig onderzoek uit naar trends, ontwikkelingen en specifieke mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Voor de afdelingen Auto’s, Autovak of Gemotoriseerde Tweewielers van de RAI Vereniging en de afdelingen Autodealers, Onafhankelijke Autobedrijven en Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven voert Jester Strategy trendonderzoek uit en ontsluit ze dit in de innovatieve online tool “Mijn Toekomst”.

Aanpak

Voor het uitvoeren van trendonderzoek is er een gecombineerd projectteam samengesteld met medewerkers van de verenigingen, leden van de verenigingen en adviseurs van Jester. Allereerst is nagedacht over de scope van het onderzoek. Welke strategische vragen over de toekomst willen we kunnen beantwoorden met inzicht in de trends? Welke specifieke onderwerpen willen we aandacht geven?

Op basis van de scope is door middel van een combinatie van brainstormsessies, desk research en interviews met experts een overzicht gemaakt van relevante ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn vervolgens beoordeeld op zowel hun impact op bedrijven in de sector als op hun mate van onvoorspelbaarheid. Op deze manier is een scherp onderscheid gemaakt tussen autonome trends (zekerheden) en onzekerheden. Met autonome trends kan iedereen aan de slag gaan, aangezien ze zeker zullen optreden. Om meer begrip te krijgen bij onzekerheden is een aantal toekomstscenario’s opgesteld.

De gecombineerde projectgroep is bij alle onderzoeksactiviteiten betrokken geweest en rapporteerde aan een stuurgroep om (tussen)resultaten te laten accorderen.

Mijn Toekomst zet je aan het denken. Je krijgt verschillende thema’s aangereikt, en je kunt vervolgens zélf aangeven of je daar brood in ziet of niet. Vervolgens krijg je heel concrete actiepunten op je beeldscherm, waarmee je uiteraard ook zelf aan de slag moet.

Patrick van Dam – Garage van Dam Gouda

Resultaat

BOVAG en RAI Verenigingen kozen ervoor de trends en onzekerheden niet alleen te beschrijven, maar ook na te denken over strategische opties die leden hebben om in te spelen op de ontwikkelingen. Per ontwikkeling zijn minimaal 10 strategische opties geformuleerd. De trends, onzekerheden, scenario’s en strategische opties zijn vervolgens ontsloten in de online tool Mijn Toekomst. Met de tool kunnen leden van de verenigingen snel en eenvoudig een actielijst maken door strategische opties te selecteren en van prioriteit te voorzien. De aanpak van Jester en de unieke tool maken dat soms abstracte trends een hele praktische vertaalslag hebben gekregen.

Weet je, zonder Mijn Toekomst zou ik door de dagelijkse drukte nooit toe gekomen zijn aan het nadenken over strategie.

Hugo Peters – HP Autoservice Utrecht