De Onderwijsraad is het wettelijk adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving. Eens in de vijf jaar brengt de raad de Stand van Educatief Nederland uit, waarin wordt gekeken hoe het Nederlandse onderwijsstelsel ervoor staat. Voor de editie van 2019 is Jester gevraagd de belangrijkste trends en ontwikkelingen die op het onderwijsstelsel afkomen in kaart te brengen.

Op basis van een bronnenonderzoek en interviews met een aantal experts van binnen en buiten het onderwijs heeft Jester een trendcomplex opgesteld. Techniekfilosofe Martijntje Smits duidde de invloed van technologie op de maatschappij en daarmee ook op het onderwijs. Docent en schrijver Jelmer Evers reikte nieuwe inzichten over de rol van de docent en de commercialisering van het onderwijs. Experts van ManpowerGroup en Randstad benadrukten het belang van een leven lang leren benadrukt in het licht van alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Professor Hopmann van de Universiteit van Wenen, tot slot, sprak over het belang van bildung en de negatieve effecten van een te zware nadruk op meetbare leerresultaten.

“Het trendcomplex van Jester duidt vertrouwde en nieuwe ontwikkelingen op heldere wijze.”

Mirjam Bakker, senior raadsadviseur Onderwijsraad

17 trends voor het onderwijs

Het trendcomplex bestaat uit 17 trends, waarvan wij vervolgens de onderlinge invloed en afhankelijkheid hebben bepaald. Op basis van deze uitkomsten identificeren wij de belangrijkste veranderdrijvers.Het trendcomplex bestaat uit 17 trends, waarvan wij vervolgens de onderlinge invloed en afhankelijkheid hebben bepaald. Op basis van deze uitkomsten identificeren wij de belangrijkste veranderdrijvers.

  1. Toenemende invloed technologische ontwikkelingen
  2. Internationalisering
  3. De veranderende positie van leren in de levensloop
  4. De school als bedrijf
  5. De opkomst van gepersonaliseerd leren

Differentiatie is doorgeslagen

Een belangrijke conclusie in de ‘Stand van Educatief Nederland’ is dat de differentiatie in het onderwijsstelsel is doorgeslagen. Trends als ‘de school als bedrijf’, ‘de opkomst van gepersonaliseerd leren’ en ‘de veranderende positie van leren in de levensloop’ zijn hier direct aan gerelateerd.
Het rapport en het trendcomplex zijn te downloaden op de website van de Onderwijsraad.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Linda Kaput.