In het laatste kwartaal van het jaar wordt er bij veel bedrijven en organisaties volop vooruitgekeken naar het aankomende jaar. Zo ook bij Allsecur, de online autoverzekeraar en 100% dochter van Allianz, één van ’s werelds grootste verzekeraars.

“Na onze eerste kennismaking met OGSM als methode hadden wij direct het gevoel dat wij hiermee een heel pragmatische methode hadden gevonden die erg goed inzetbaar is voor de strategische planning bij Allsecur. Wel hadden wij het gevoel dat wij nog wat externe hulp nodig hadden voor de juiste toepassing van de methode en Jester Strategy heeft ons hier bijzonder goed bij ondersteund.”

Ron Adams (Head of Brand & Media Allianz/Allsecur Benelux)

Strategische planning is de wijze waarop een organisatie haar middelen organiseert en inzet om haar doelen te bereiken

In het specifieke geval van Allsecur wilde de afdeling sales & marketing graag ondersteuning bij een concrete vertaling van de reeds bestaande prioriteiten naar concrete actielijnen, voorzien van de juiste eigenaren en realistische timing. Het OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies, Measures) bood hierbij een pragmatische structuur om deze planning verder vorm te geven. Hierbij is het team van Jester, samen met een strategisch planningsteam van Allsecur concreet aan de slag gegaan aan de hand van vier stappen.

Stap 1: Objective bepalen

Wat is het kwalitatieve doel van de organisatie: waar wil Allsecur over een (aantal) jaar staan?
Dit doel was in het geval van Allsecur bij aanvang van het traject al bepaald, en bood vooral inspiratie en een eerste richting. Het feit dat dit vooral een kwalitatief doel betrof wakkerde bij de sales- & (online) marketingafdeling van Allsecur juist de behoefte aan een concrete vertaling aan en vormde daarmee de aanleiding van het traject.

Stap 2: Goals vaststellen

Samen met het strategisch planningsteam van Allsecur is vervolgens het kwalitatieve doel (objective) vertaald in een aantal kwantitatieve doelen. Op basis van deze meetbare doelen kan de sales- & marketingorganisatie vervolgens in de loop van 2018 vaststellen of de Objective daadwerkelijk is behaald.

Stap 3: Strategies kiezen

Op basis van de kwantitatieve doelen voor de sales- & marketingorganisatie van Allsecur, uit stap 2, zijn vervolgens concrete acties benoemd die de organisatie in 2018 gaat ondernemen de Objective te behalen. Het is een concreet antwoord op de vraag: hoe zet de organisatie haar middelen in 2018 nu in?

Stap 4: Measures bepalen

Tot slot zijn er, in lijn met de voorgaande stappen, ook kwantitatieve meetpunten bepaald om de voortgang van de Strategies (stap 3), en het behalen van de ambities in 2018 te monitoren.

Het geheel heeft geleid tot een concreet plan voor de sales- & (online) marketing afdeling van Allsecur op slechts één A4.

“Het feit dat we alle inspanningen voor 2018 terug hebben kunnen brengen tot slechts één goed doordacht A4’tje geeft niet alleen een goed gevoel, maar maakt onze inzet binnen sales & (online) marketing ook goed te monitoren.”

Ron Adams (Head of Brand & Media Allianz/Allsecur Benelux)

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Bas Schulten.