De uitdaging van de Financial Intelligence Unit is hun grote stakeholder groep. Het speelveld waarin de organisatie zich bevindt is complex. Maatschappelijk en politiek gezien zijn de belangen groot. Daarom is het van belang dat de strategie een groot draagvlak geniet. FIU Nederland zocht naar een goede manier om een strategie vast te leggen, die niet alleen voor de organisatie zelf een duidelijke richting geeft, maar ook duidelijk gecommuniceerd kan worden naar alle stakeholders.

Breed gedragen strategie

Jester Strategy heeft met The Strategy Cube® niet alleen een gedegen aanpak gebruikt, maar tijdens de externe analyse ook extra ingezet op interviews met betrokken partijen. Dit zijn er ruim 40 geweest, doordat niet alleen een sterke strategie is ontwikkeld, maar ook alle betrokkenen zijn gekend. De keuzes die de FIU vervolgens heeft gemaakt hebben geleid tot een nieuw fundament van de organisatie en een verstevigde positie in het netwerk. Speciaal voor communicatiedoeleinden is ook een infographic ontwikkeld om helder over de strategie te kunnen communiceren.