Strukton Integrale Projecten was op zoek zijn naar een verdere verdieping en aanscherping van hun huidige strategie.

Strukton Integrale Projecten had behoefte aan een professionele partij welke het management uitdaagde op de beschreven strategische doelen. Met de huidige ontwikkelingen in de markt en hun ambities om verder door te groeien, wilden ze graag hun strategie challengen. Is de strategie volledig, anticipeert het genoeg op veranderingen in de omgeving en is hij ook goed door vertaald naar de organisatie?

“Door Jester Strategy hebben we er alle vertrouwen in dat onze strategie goed staat en robuust genoeg is om de komende jaren op de kunnen bouwen”

In enkele compacte sessies hebben we strategie van Strukton Integrale Projecten aangescherpt. Strukton Integrale Projecten wilde graag zélf aan de slag gaan met hun strategie. Om die reden hebben wij Strukton Integrale Projecten op weg geholpen door te kijken welke analyses van belang waren voor hen. Vervolgens heeft Strukton Integrale Projecten zelf interne- en externe analyses uitgevoerd. De resultaten van de analyses hebben we vervolgens in de sessies uitgedaagd en verder aangescherpt, om vervolgens gezamenlijk naar de implicaties en conclusies te kijken. Door de analyses met elkaar te verbinden, en de strategische implicaties ervan in kaart te brengen, hebben we de strategie van Strukton verder aangescherpt. Door middel van OGSM hebben we niet alleen de strategie aangescherpt, maar ook op een goede manier doorvertaald naar de organisatie.