Rouveen Kaasspecialiteiten maakt unieke kazen en verkoopt deze wereldwijd. Van black lemon tot groene pesto, samen met hun klanten ontwikkelen ze elke keer weer nieuwe smaken. Als coöperatie van melkveehouders acteert Rouveen Kaasspecialiteiten in een dynamische omgeving. In de groeiende markt voor specialiteitenkaas willen zij voldoende toekomstperspectief bieden aan hun leden. De doelstellingen van het vorige strategisch plan zijn eerder dan gepland gehaald, dus vroeg de directie Jester Strategyom mee te denken in de nieuwe strategie.

In een groeiende markt, toekomstperspectief bieden voor leden

De directie wil met de nieuwe strategie inspelen op de kansen in de markt. Tegelijkertijd heeft zij voortdurend aandacht voor het toekomstperspectief dat zij haar leden kan bieden. Tijdens het ontwikkelen van de strategie zelf veranderde er voortdurend van alles. Het stikstofdebat, nieuwe kansen om samen te werken. Door bewust aandacht te hebben voor de verschillende elementen van strategie (speelveld, differentiators, competenties) ligt er uiteindelijk een goed doordacht en uitvoerbaar plan dat voldoende ruimte biedt om wendbaar te zijn.

“Ik moest in het begin even wennen aan de structuur waar Bas en Linda aan vast hielden. Later werd duidelijk dat dit echt heeft bijgedragen aan een goed resultaat.”

Klaas Hokse, algemeen directeur

“We hadden de strategie zelf eigenlijk al redelijk in ons hoofd zitten. Jester Strategy heeft ons goed uitgedaagd op onze ideeën. Het plan is hierdoor flink aangescherpt.

Bert Gubler, financieel directeur