Jester ontwikkelde voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vier prikkelende scenario’s over de toekomst van het zorglandschap waar hun leden zich in kunnen gaan bevinden. Met behulp van onze online tool ‘Mijn Toekomst’ en Masterclasses hebben de leden ruim 150 concrete acties aangedragen gekregen om in te spelen op de toekomst en kennis opgedaan om binnen hun organisatie de strategische dialoog te (blijven) houden.

Situatie

Het zorglandschap is volop in beweging. De vergrijzingskosten zullen de komende jaren gaan stijgen, medische technologie ontwikkelt zich razendsnel en diverse overheidsmaatregelen komen op de sector af. De toekomst van de 170 zelfstandige klinieken (met 380 vestigingen) die lid zijn van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), is daarom moeilijk te voorspellen.

Aanpak

1. Toekomstscenario’s

Jester heeft samen met ZKN, haar leden en stakeholders (van banken tot verzekeraars, van ziekenhuizen tot overheid) toekomstscenario’s opgesteld om de ontwikkelingen die op de sector afkomen te verkennen. Niet alleen om een toetsingskader op te stellen voor ZKN om een visie te creëren waarmee ze nog beter de belangen van haar leden en de Nederlandse zorgconsument kan dienen, maar ook om individuele leden van ZKN concrete handvatten te bieden om hun eigen business model te versterken.

2. ‘Mijn Toekomst’ online tool

De online-omgeving ‘Mijn Toekomst’ ontsluit niet alleen de scenario’s en trends waaruit deze zijn opgebouwd richting individuele klinieken, maar bevat ook bijna 150 concrete acties aan waarmee klinieken richting de toekomst hun voordeel kunnen doen. Gebruikers kunnen met de tool hun eigen strategische actielijst opstellen, de acties in een jaarplan indelen en bekijken of ze voorbereid zijn op meerdere scenario’s.

3. Masterclasses

Om nog meer rendement te halen uit de tool en de studie heeft Jester ook strategie Masterclasses voor de leden van ZKN gegeven. Hier kregen de deelnemers praktische uitleg over hoe je precies robuuste strategie voor je eigen onderneming zelf opstelt en de strategische dialoog binnen het bedrijf versterkt. Als Jester geloven wij dat niemand jouw markt en jouw bedrijf beter kent dan jij, maar graag reiken wij jou kennis en hulpmiddelen aan om je nog beter toegerust te maken op de toekomst.

Resultaat

Het traject eindigde in vier prikkelende scenario’s over hoe het zorglandschap voor zelfstandige klinieken eruit kan zien. Door middel van de ‘Mijn Toekomst’  online tool en de Masterclasses hebben leden van ZKN praktische handvatten aangereikt gekregen om concrete stappen te zetten om zich voor te bereiden op wat deze toekomst kan brengen en om hierover in gesprek te blijven, zowel met interne als externe stakeholders.