De covid-pandemie schudde de wereld op. Menig organisatie moest snel schakelen. Hoe blijven we open en functioneren? Moeten we snel ons businessmodel aanpassen en nieuwe diensten en/of producten aanbieden om te overleven? Voor een woningcorporatie speelde dit minder. Huizen verhuren aan mensen met een kleinere portemonnee is redelijk covid-proof. Maar ja, blijft dat wel zo? Hoe ziet de wereld er na covid uit? En wat betekent dat voor je huurders, hun woonwensen en je rol als woningcorporatie? Dit waren vragen waar woningcorporatie Alwel, actief in o.a. Breda, Roosendaal en Etten-Leur, over nadacht. Vooral aangezien er een nieuw ondernemingsplan moest worden opgesteld. Hoe zorg je ervoor dat zo’n plan zo toekomstvast mogelijk is in een al snel veranderende wereld die nog onzekerder is geworden door een wereldwijde pandemie die elk aspect van ons leven raakt.

Scenario’s die de rol van de woningcorporatie verkennen

Met behulp van scenarioplanning is Alwel verder de toekomst in gaan kijken. Centraal stond de vraag ‘Welke rol willen, mogen en kunnen we aannemen in de maatschappelijke en woningmarkt-
vraagstukken in deze regio’? Samen met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie is
gekeken naar diverse trends en zijn vier uiteenlopende toekomstige werelden geschetst van 2035.
Vier werelden die elk hun eigen kansen en uitdagingen met zich meebrengen.

Online scenariogame faciliteert dialoog met stakeholders

Toen de scenario’s klaar waren, heeft Alwel deze ingezet om een dialoog over de opgaven en kansen richting de toekomst(en) te voeren met haar stakeholders. Aan de hand van de online scenariogame module van Jester zijn in divers samengestelde deelgroepen discussies gevoerd over de woon- en maatschappelijke agenda en de wijk per scenario en wat voor rol een woningcorporatie of een andere stakeholder daarin kan vervullen. Niet alleen handige informatie richting een nieuw ondernemingsplan, maar ook een goede conversation starter voor de dialoog an sich in de regio.

Gaming ter inspiratie voor het ondernemingsplan

De uitkomsten van de game hebben de nodige inspiratie opgeleverd voor het nieuwe
ondernemingsplan. In een interactieve vervolgsessie binnen Alwel is aan de hand van een
scenariogame een strategische dialoog gevoerd. Ook zijn met een ‘red versus blue team’ game
thema’s en denkrichtingen voor het ondernemingsplan verder verdiept. Welke ideeën blijven
‘overeind staan’ in meerdere scenario’s? Hoe kun je ideeën die niet direct een goede match hebben met een bepaald scenario toch wat robuuster, wat toekomstvaster maken?

“Aan de hand van de scenario’s hebben we gesprekken met elkaar gevoerd die we anders niet zo snel zouden voeren. Het is interessant om te zien hoe we allemaal een verschillende blik op de toekomst hebben. Met scenario’s kunnen we dat ook echt een plekje geven in ons strategisch denken.”

Tonny van de Ven, Voorzitter RvB Alwel

Wil je meer weten over dit project of hoe je scenario’s in kunt zetten om inspiratie op te doen voor jouw strategie? Of om het gesprek over de toekomst aan te gaan met jouw stakeholders? Neem contact met ons op.