Jester ondersteunde Woonbedrijf in het actualiseren en herijken van hun scenario’s. Daarnaast hebben we een online Early Warning systeem opgesteld waarmee Woonbedrijf blijvend haar externe omgeving kan monitoren en kan bijsturen naar aanleiding van die informatie.

Situatie

Woonbedrijf is de grootste woningbouwcorporatie in de regio Eindhoven. Sociale woningbouw is een sector die voortdurend in beweging is. Niet alleen is wetgeving aan veel verandering onderhevig, maar de kwaliteit en kwantiteit van de vraag ernaar ook. Daarnaast zijn veranderingen op financiële markten, maar ook in bouwtechnieken, van grote invloed. Sociale woningbouw heeft een belangrijke maatschappelijke functie en moet daarom in staat zijn om mee te bewegen met de vele veranderingen die in de regio plaatsvinden. De externe en regionale omgeving blijven monitoren en deze een belangrijke plaats geven in strategievorming is daarom noodzakelijk.

Woonbedrijf loopt hier al tijden mee voorop. Jaren terug zijn zij begonnen met het maken van scenario’s en het monitoren van de externe omgeving door middel van een ‘early warning system’. Hiermee kan Woonbedrijf toekomstgerichte en –vaste strategie maken en tegelijkertijd ook bijsturen wanneer de externe omgeving hier om vraagt.

Aanpak

1. Herijking scenario’s

In 2015 ondersteunde Jester Strategy Woonbedrijf in het herijken van hun scenario’s. Met behulp van een nieuwe trendanalyse en workshops, maar ook een online community en enquêtes, bleek dat de scenario’s aan een update toe waren. Bepaalde onzekerheden bleken minder onzeker te zijn geworden en daarmee minder relevant als grondslag voor de scenario’s. Nieuwe onzekerheden hebben deze plaats inmiddels ingenomen.

2. Ontwikkelen nieuwe scenario’s

Jester Strategy stelde samen met Woonbedrijf nieuwe prikkelende scenario’s op.

3. Ontwikkelen online Early Warning System

Daarnaast zijn samen ook nieuwe indicatoren bepaald voor een online early warning system. Hiermee kan Woonbedrijf periodiek peilen bij zowel interne als externe experts welke scenario’s aan waarschijnlijkheid winnen en welke minder relevant lijken te worden. Door middel van de online community kan Woonbedrijf deze toets op elk moment uitvoeren en real time de gegevens inzien en analyseren. Door zowel interne als externe experts uit te nodigen voor deze online tool kan Woonbedrijf niet alleen de informatie gebruiken om strategisch bij te sturen, maar ook om te kijken waar eventuele verschillen van inzicht liggen tussen haar experts en die van externe stakeholders. Door dit te doen is het mogelijk om niet alleen een gefundeerde strategische conversatie met elkaar te houden, maar ook om te kijken waar de verschillen van inzicht in schuilen. Op deze manier houdt men elkaar scherp en worden eventuele blinde vlekken ontdekt.

Resultaat

Aan het einde van het traject zijn vier prikkelende scenario’s opgeleverd waarmee Woonbedrijf weer een aantal jaren vooruit kan. Daarnaast is een Early Warning Systeem nu online beschikbaar waardoor Woonbedrijf kan blijven monitoren op de externe omgeving en de strategische dialoog daarover kan voeren met interne en externe stakeholders. Woonbedrijf ontwikkelde op basis van de scenario’s ook een scenariogame om deze dialoog te ondersteunen. Jester ondersteunde ook in 2015 Woonbedrijf door hun Koersplan te testen op robuustheid ten opzichte van de verschillende scenario’s.