Een analyse van het activiteitenportfolio van het Sportbedrijf Arnhem

Het Sportbedrijf Arnhem is sinds 2017 een zelfstandige onderneming. Zij is verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van sport- en beweegmogelijkheden voor alle Arnhemmers. Het Sportbedrijf draagt zorg voor het zwembad, meerdere multifunctionele sportaccommodaties en vele gymzalen en voetbalvelden. Ook organiseert Sportbedrijf Arnhem allerlei activiteiten in de stad en de wijken om Arnhemmers in beweging te krijgen. Het Sportbedrijf vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke rol. Zij vroeg Jester Strategy eens mee te kijken naar de verschillende activiteiten in haar portfolio om de maatschappelijke baten en de investering tegen elkaar af te wegen en zo per activiteit de juiste strategie te kunnen bepalen.

Inzicht in type activiteiten, doelstelling en bewegingsvrijheid

Om de activiteiten te kunnen beoordelen was de eerste stap het creëren van overzicht. Samen met de medewerkers van het Sportbedrijf gingen we aan de slag met het categoriseren van verschillende type activiteiten en hun specifieke kenmerken. Er rolden vier segmenten uit. Vervolgens bepaalden we de dimensies die een rol spelen bij het analyseren van her portfolio: Impact, kosten, bereik en efficiëntie. Het combineren van deze elementen leidde tot het inzicht dat bij sommige activiteiten de focus op efficiëntie zou moeten liggen terwijl deze bij andere activiteiten vooral om impact draaien. Waar sommige activiteiten altijd geld kosten, mag bij andere activiteiten best iets worden verdiend. Een ander waardevol inzicht was dat het goed is hiervoor met opdrachtgevers en partners voorafgaand concrete doelen te stellen en afspraken te maken. Het Sportbedrijf werkt nu verder aan manieren om de maatschappelijke effecten van activiteiten te bepalen. 

“JesterStrategy heeft ons goed geholpen bij het creëren van overzicht en inzicht. We hebben nu een beter idee van wat een activiteit op moet leveren qua impact en kostenplaatje.”