Vitam is één van de marktleiders en toonaangevende bedrijven op het vlak van facilitaire horeca. Een markt die het nodige gemerkt heeft van de covid-pandemie, maar ook te maken heeft met een aantal andere ontwikkelingen, zoals de vraag naar gezond en duurzaam eten, concurrentie van nieuwe spelers en concepten, en eten op het werk als onderdeel van goed werkgeverschap. Vitam had al goed nagedacht over haar strategie, maar wilde gelet op allerlei onzekerheden in de markt graag die strategie nog eens toetsen op toekomstvastheid en nog extra ideeën op doen om haar leidende positie te behouden.

Scenario- ‘doe sessies’ voor inspiratie en toetsing

Om ideeën voor de toekomst op te doen en huidige ideeën te toetsen, heeft Jester Strategy Vitam ondersteund door middel van een aantal laagdrempelige scenariosessies. Leren over en van de toekomst door vooral samen ‘doen’. Stap voor stap heeft het directieteam nagedacht over meerdere toekomsten waarin Vitam zou moeten opereren. Belangrijker nog, het team heeft goede discussies gevoerd over de kansen en risico’s die in de toekomst verscholen liggen en ideeën opgedaan om als bedrijf de komende jaren op in te zetten.

“In een drietal doe-sessies hebben we als directieteam veel geleerd over de toekomst en ook hoe we die allemaal soms net wat anders zien. Dit heeft ook de nodige creativiteit losgemaakt en leidde tot ideeën die we de komende tijd zeker verder gaan verkennen.”

Marlies Martens, CEO