Barenbrug, een internationale marktleider in graszaden, heeft zich altijd gericht op innovatie en kwaliteit. Om de groeiende behoeften van een wereldwijde klantenkring te blijven bedienen, actualiseert Barenbrug driejaarlijks haar strategie. Voor de strategie-update van 2023 -2025 had de directie de behoefte eerdere keuzes te toetsen en waar nodig aan te scherpen om de basis voor nieuwe groei te leggen. Dit middels een proces met de input en betrokkenheid van lokale landenmanagers. Deze uitdagingen is uitgevoerd in een zes maanden durend samenwerkingsproces met Jester Strategy.

John Thijssen, CEO van Barenbrug, benadrukt het succes van dit proces: “De samenwerking met Jester Strategy was professioneel, plezierig en productief. Ze hebben ons niet alleen geholpen om de strategie te verfijnen maar ook om echt concrete en specifieke keuzes te maken over onze toekomstige richtingen – en net zo belangrijk, wat we niet zullen doen.”

De aanpak van Jester Strategy, werd zeer gewaardeerd door het Barenbrug-team. “De werkvormen stimuleerden actieve deelname en om goed inside-out en outside-in te analyseren. Het was verfrissend om uit de stoel te komen en echt samen aan onze toekomst te werken,” zegt Thijssen. “De adviseurs van Jester waren toegankelijk, pragmatisch en hadden een duidelijke no-nonsense aanpak, wat perfect past bij onze bedrijfscultuur.”

De inspanningen hebben geresulteerd in een goed onderbouwde en aangescherpte strategie, die Barenbrug niet alleen een duidelijke richting voor de toekomst biedt, maar ook een gedegen raamwerk voor voortdurende aanpassing en verbetering. “De afgelopen zes maanden hebben ons niet alleen dichter bij onze doelen gebracht, maar hebben ook een basis gelegd voor een cultuur van continu leren en verbeteren,” concludeert Thijssen. “De door Jester ingebrachte of aangescherpte tools zoals het werken met toekomstscenario’s en het gebruik van OGSM zijn hierbij een belangrijke basis. Met de nieuwe strategie en de concrete doorvertaling naar plannen in OGSM-format, is Barenbrug goed gepositioneerd om de wereldwijde groei en ontwikkeling te realiseren en ons in staat stelt om proactief kansen en uitdagingen aan te pakken.”