Het tempo waarin de wereld verandert roept veel vragen op voor de langdurige zorg. Blijven we als maatschappij solidair, of wordt de participatiemaatschappij volledig doorgezet? Krijgen we het echt voor elkaar om integrale antwoorden te geven op de behoefte van de zelfbeslissende zorgvrager? ActiZ, de branchevereniging van bijna 400 zorgorganisaties in de VVT sector, heeft in de afgelopen maanden samen met bestuurders en Jester Strategy vier mogelijke toekomstbeelden opgesteld voor de langdurige zorg.

De basis voor deze scenario’s is gelegd op basis van gesprekken met veel experts, van professoren tot journalisten en van zorginkopers tot bestuurders. Ieder scenario geeft zorgorganisaties een ander heel ander perspectief op de toekomst van de langdurige zorg terwijl alle scenario’s denkbaar zijn. De scenario’s zijn in een serie regiobijeenkomsten besproken met tientallen bestuurders vanuit het hele land. Gezamenlijk is bekeken welke uitdagingen voortvloeien uit de scenario’s én hoe een organisatie hier het beste op kan reageren.

Met behulp van de scenario’s zijn we in staat om op een gestructureerde wijze het gesprek over de toekomst en de implicaties voor nu te voeren. Het scenariodenken helpt om op een nieuwe gezamenlijke wijze tot standpunten en strategieën te komen voor onze vereniging

Henny Mulders, ActiZ

Resultaat

ActiZ en haar leden zijn enthousiast over de scenario’s. De toekomstbeelden zullen zowel op gezamenlijk als op individueel niveau worden doorontwikkeld. In een beleidsnotitie domeinoverstijgende zorg worden de gezamenlijke opties en acties gedefinieerd die ActiZ kan ondernemen voor het realiseren van gestroomlijnde domeinoverstijgende zorg. Met een scenariogame wordt lid-organisaties een instrument verschaft om de impact van de toekomstscenario’s op de strategie van de individuele zorgorganisatie te duiden.

Neem voor meer informatie contact op met Bas Schulten van Jester Strategy of Henny Mulders van ActiZ via h.mulders@actiz.nl.