Wordt de handhaving van de gemeentelijke woningen de komende jaren geprivatiseerd, of blijft het een publieke taak? En blijft de burger zich keurig gedragen, of gaan we onrustige tijden tegemoet? Factoren die het profiel van De Haagse Pandbrigade van de gemeente Den Haag sterk kunnen beïnvloeden.

De Haagse Pandbrigade borgt de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in Den Haag, voor zowel de bewoning als de fysieke staat: mensen en stenen. Binnen Den Haag heeft de afdeling een sterke naam en positie opgebouwd, zowel op inhoudelijk vlak als binnen het politieke domein.

Toekomstscenario’s

Tegelijkertijd leeft het besef dat het profiel van de Haagse Pandbrigade onder invloed van landelijke, maatschappelijke en Haagse trends en ontwikkelingen sterk kan gaan veranderen. Om voorop te lopen heeft de Haagse Pandbrigade, ondersteund door Jester, vier verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld die ieder voor zich een andere set uitdagingen voor de koers en inrichting van de Haagse Pandbrigade vragen.

Resultaat

Waar de Haagse Pandbrigade reeds de eerste contouren van de scenario’s geschetst heeft, hebben wij haar mogen ondersteunen bij het uitwerken van alle scenario’s. Op basis van deze scenario’s zijn de uitdagingen geschetst waar de Haagse Pandbrigade de komende jaren mee te maken krijgt. Voor een optimale borging is er een koersnotitie opgesteld, die als handvat dient voor de in te zetten ontwikkeling.

“Met enkele snelle en doeltreffende bijeenkomsten hebben we scenario’s op kunnen stellen waarmee we echt kunnen gaan sturen!”

Patrick Sebti, afdelingsmanager Gemeente Den Haag

Meer weten over de scenarioplanning bij de Haagse Pandbrigade? Neem dan contact op met Michiel de vries.