Louwman & Parqui is de Nederlandse importeur van de Japanse automerken Toyota en Lexus. Om heldere prioriteiten te stellen voor budget en jaarplannen voerden we samen met Louwman & Parqui een businessmodelanalyse uit. Na een analyse van het huidige en toekomstige businessmodel is de roadmap aangescherpt.

Situatie

Louwman & Parqui werkt met een roadmap die richtinggevend is voor budget en jaarplannen. De roadmap is een direct uitvloeisel van het businessmodel waarmee L&P haar visie wil realiseren. Om de acties in de roadmap te prioriteren is een analyse van dit businessmodel noodzakelijk.

Aanpak

In samenwerking met Jester doorliep Louwman & Parqui de volgende drie stappen om te komen tot het eindresultaat:

1. Analyse huidig businessmodel

Op basis van gesprekken en workshops stelden we het huidig businessmodel van Louwman & Parqui vast.

2. Analyse toekomstig businessmodel

Met een werkgroep richtten we het toekomstig businessmodel van Louwman & Parqui in. Ook beschreven we de onderdelen van het toekomstig businessmodel en rangschikten we het geheel in een Gap-Belang Matrix.

3. Prioriteren roadmap

Op basis van de ‘gaps’ tussen het toekomstige en het huidige business model, prioriteerde we de strategieën in de roadmap.

Gedurende het traject maakten we gebruik van het Business Model Canvas en van de door Jester voor Louwman & Parqui ontwikkelde Gap-Belang Matrix. Deze matrix toont welke onderdelen van het businessmodel belangrijk zijn voor prioritering van de roadmap.

Resultaat

Het traject resulteerde in een beschrijving van het huidige business model, het toekomstige business model, en een prioritering van de roadmap van Louwman & Parqui. Het traject zelf zorgde voor nieuwe inzichten rond de organisatie van Louwman & Parqui. De strategische kaders en uitspraken bieden Louwman & Parqui een helder communicatiemiddel richting haar stakeholders en partners om haar toekomstige koers te benoemen.